Teoria del Puntillisme

Principals conceptes teòrics del Puntillisme.

Feu clic a l'enllaç http://www.arteespana.com/puntillismo.htm per a obrir el recurs.