Repassem la vocal neutra

Identificació de les normes ortogràfiques de la vocal neutra.

TEORIA

Entenem per vocal neutra el so de qualsevol vocal a/e que estigui situada en una síl·laba àtona (fluixa), en el català oriental. El so d'aquesta vocal és un so entre a i e [ ]. Com que les dues vocals escrites diferents (a/e) tenen un mateix so, és fàcil cometre errors en l'ortografia. És per això, que l'haurem de saber bé.

1-. A finals dels  noms i adjectius:

SINGULAR

 • Escriurem -e, si el mot és masculí: home pobre, un alumne pulcre, colze esquerre.

 • Escriurem -a, si el mot és femení: noia alta, cama esquerra, espatlla ampla.

PLURAL

 • Escriurem -es en tots els plurals dels noms i adjectius acabats en vocal neutra: homes pobres, noies altes, espatlles amples, alumnes pulcres...

2-. En els acabaments de lesformes  verbals:

 • Escriurem -a, si la vocal neutra és l'última lletra de la forma verbal: canta, pintava, llegia, plora...

 • Escriurem -e, si la vocal neutra és la penúltima lletra de la forma verbal: cantes, pintaves, llegíem..

3-. Al començament o enmig de paraula:

 • Buscarem una altra paraula de la mateixa família (primitiu) que tingui tònica la síl.laba que no sabem com s'escriu, si el mot és un nom o adjectiu. Ex.: terrós — terra verdor — verd mariner — mar.
 • Buscarem una altra forma verbal del mateix verb que tingui tònica la síl·laba que no sabem com s'escriu, si el mot és un verb. Ex.: pagarem - paga cantem - canta repassem - repassa.

 

EXERCICIS

* 1-. Explica les normes estudiades sobre la vocal neutra a algun company o familiar teu.

 

* 2-. Copia fragments d'un llibre de la biblioteca d'aula. Fes una cercle a la síl·laba tònica i subratlla les vocals neutres, d'una manera ben vistosa.

 

** 3-. Demana a un company/a o famliar que et dicti un fragment d'un dels llibres de la biblioteca de la classe. Fixa el teu esforç en l'ortografia de les vocals neutres, en qualsevol posició (final de mot, enmig de mot, en noms, en adjectius, en verbs...)

 

*** 4-.Fes un bon esquema de tota l'ortografia de la vocal neutra. Si et va millor, pots utilitzar diagrames.

 

*** 5-. Per treballar les excepcions, que n'hi ha moltes, pots agafar qualsevol dels llibres de llengua de la biblioteca d'aula i copiar-les o fer-ne un esquema. És important que en recordis com més millor (i sobretot les que utilitzes més sovint, per evitar faltes).

 

* 6-. Escriu el plural dels mots que segueixen:

 • gramàtica
 • plaça
 • aigua
 • enveja
 • formiga
 • pluja
 • recança
 • obliqua
 • vaca

 

* 7-. Escriu un mot de la mateixa família que els següents i que tingui la vocal neutra en posició tònica. Després fes una frase amb la paraula:

. gelera/

. petard/

. cirerer/

. ocellet/

. maneta/

. assenyat/

. banyera/

. paperina/

. blancor/

. perera/

 

* 8 - Practica la vocal neutra en els verbs:

- En Jordi estim_ a la Maria.

- Els soldats arrib_n a la muntanya.

- La Irene ompl_ la gerra d'aigua.

- Nosaltres ballàv_m amb les mans al cap.

- Menjàv_u sempre a la mateixa hora.

- Actu_ en el mateix teatre?

- El gat s'nfil_ a l'arbre.

 

* 9-. Completa els verbs següents amb a/e:

r_bem, pr_guem, estr_naven, av_ncés, ap_rquem, r_tllaria, m_nava (ordre), d_ixar, apl_guem, r_ntaria.

 

** 10-. Omple els buits amb a/e:

" Havi_ succ_ït que un_ c_mioneta de la polici_ havi_ re_corr_ut la ciutat, cridatn p_r un altaveu: "At_nció! S'ha p_rdut un conill blanc de pèl llarg, af_ctat d'una greu m_laltia cont_giosa! Qui _l trobi, qu_ sàpig_ qu_ la sev_ carn és v_rinosa, i que el contact_ també pot transmetr_ gèrm_ns noicus! Quals_vol qu_ _l vegi que ho comuniqui a l_ comissari_ de polici_, hospital o c_sern_ de bombes qu_ trobi més a la vor_ !"

 

*11.- Hauràs de fer dictats que et llegirà el professor per aplicar-hi l'ortografia de la vocal neutra.

 

** 12-. També és interessant que tu triïs textos de la biblioteca d'aula per dictar textos al company/a del costat. És important que abans de fer el dictat, tu n'hagis buscat un que tingui força vocals neutres. El teu company/a, mentre el tries, ha de repassar la teoria del tema.

 

També pots treballar des de la teoria i els exercicis de les pàgines 81, 82 i 83 del llibre de Llengua Catalana de 1r d'ESO de l'editorial Santillana.

Darrera modificació: Thursday, 7 January 2016, 15:30