Notícies del lloc

 
 
Imatge Sílvia Margelí Voelp
EXCELLENT SAMPLES OF WORK IN PE IN ENGLISH
per Sílvia Margelí Voelp - Tuesday, 15 November 2016, 22:59
 

This academic year ESO 4 students are taking some lessons of PE (Physical Education) in English. We are delighted to show you the best samples of work.Big congratulations to Ariadna Gelabert in 4B and Júlia Dòria in 4C.Your work shows perseverance,hard work and beauty!

Aquest curs escolar els alumnes de 4t d'ESO segueixen part del seu currículum d'Educació Física en anglès. Tenim el plaer de presentar-vos les millors mostres de treball. Moltes felicitats a l'Ariadna Gelabert de 4t B i la Júlia Dòria de 4t C. La vostra feina és perseverança,esforç,compromís i bellesa!