Notícies del lloc

 
 
Imatge Carme Sunyer
VAGA GENERAL A L'ENSENYAMENT SECUNDARI
per Carme Sunyer - Monday, 21 May 2012, 21:22
 
Demà dimarts, dia 22/05/2012, hi ha convocada una vaga general a l'ensenyament. L'horari, l'organització del transport escolar i del menjador seran els usuals.

EL CENTRE SERÀ OBERT I COMPLIRÀ ELS SERVEIS MÍNIMS.

Recordeu que la normativa de drets i deures dels alumnes no preveu la possibilitat de fer vaga als alumnes de 1r i 2n d'ESO.

Per qualsevol dubte, adreceu-vos als vostres tutors de referència o a l'equip directiu.