Notícies del lloc

 
 
Quim
L'HORT BILINGÜE
per Joaquim Vilar i Sais - Monday, 19 December 2011, 21:34
 
We are delighted to announce that we have just finished the first phase of our vegetable garden and that we have cleared up the rear space of our school. AMPA has helped us a lot in doing so as much as the teachers Sílvia Perpinyà and Núria Ramos. Sílvia building the garden up and planting, and Núria converting the Vegetable Garden Workshop into an English Workshop.For the first time,then,we have had a bilingual vegetable garden.
Nevertheless all this would have not been possible without the patience and expertise of our garden guide Quim Vilar!

Picture taken by Àlex Herrera from Darwin. Thank you Àlex!
Hort
Fotografia feta per l'Àlex Herrera de Darwin. Gràcies Àlex!

Hem acabat la primera fase de l'hort i hem ordenat l'espai de darrere de l'institut. Ens hi ha ajudat molt l'AMPA i les professores Sílvia Perpinyà i Núria Ramos. La Sílvia construint-lo i plantant-lo, i la Núria que ha convertit el Taller de l'Hort en un Taller d'Anglès. Per primer cop hem tingut, doncs, l'hort bilingüe. Nogensmenys res d'això no haguera estat possible sense la paciència i l'experiència del nostre inspirador company Quim Vilar!

(Editat per Núria Ramos Antonietti - diumenge, 18 desembre 2011, 17:56)