Notícies del lloc

 
 
Quim
SORTIDA PROJECTE TOT ÉS QUÍMICA
per Joaquim Vilar i Sais - Friday, 25 March 2011, 09:25
 
guies
Una foto de la sortida per la Girona invisible en un moment de descans al Pont de Sant Agustí (3C-Fitzroy). Es tractava de mirar la ciutat amb ulls de químic fent diverses aturades: l'Argenteria, les aportacions farmacèutiques, el magnetisme dels punts cardinals, luminiscència i incandescència, oxidació, i a la Plaça de Sant Feliu, la química de l'Amor.

(Editat per Josep M. Carbó Teigeiro - dijous, 24 març 2011, 20:18)