Summer 2017

Han de fer aquests deures, de forma obligatòria, tots els que tenen la matèria d’anglès pendent de recuperació al setembre. Els fulls del dossier inclouen l’explicació de la teoria i una petita pràctica. Si us interessa aprofundir més o fer més pràctica d’algun dels temes per anar més preparats per a l'examen de recuperació, aneu al currículum del curs per trobar enllaços o material rellevants. També se us recomana fer servir alguns dels recursos que es detallen més avall, per fer una pràctica més global de la llengua (reading, listening...).

Els qui no han suspès la matèria poden fer el que vulguin com a ampliació voluntària, i serà valorada en el següent curs. També poden triar recursos del Moodle del curs que no s’han treballat a classe o fer servir webs que s’han anat recomanant al llarg del curs per continuar aprenent, especialment aquests:

British Council: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/?utm_source=LearnEnglish&utm_campaign=gpd-cross-sell&utm_medium=top-menu

BBC. Learning English. 6 Minutes English: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english

Lyrics Training: https://lyricstraining.com/

Extra English (series): http://www.englishcoursevideo.com/extra_english_lesson43.html

Si algú vol llegir en anglès, pot triar algun títol d’alguna col·lecció de Graded Reading, del nivell corresponent. Aquests llibres ofereixen activitats de comprensió lectora per ajudar a consolidar l’aprenentatge del vocabulari i de la història que es llegeix.

Have a great summer!