Activitat espiral

Treball amb espirals de dos i tres centres.