Llum i textura

En aquesta carpeta hi ha els materials treballats en la unitat 1