Curs per registrar les notes de les Proves de Competència i avaluar l'assoliment dels objectius competencials.