Espai per l'intercanvi i la participació de les famílies de l'institut de Sils.