Aquesta categoria inclou cursos que ajuden a l'aprenentatge i a la participació dels alumnes en la marxa del centre.

Aquest curs és la plataforma d'expressió del Consell d'alumnes