Continguts per treballar a la franja de Projectes per assolir les competències del currículum a partir dels coneixements dels àmbits i la pràctica de les habilitats.

Continguts per treballar a la franja de Projectes per assolir les competències del currículum a partir dels coneixements dels àmbits i la pràctica de les habilitats.

Continguts per treballar a la franja de Projectes per assolir les competències del currículum a partir dels coneixements dels àmbits i la pràctica de les habilitats.

Continguts per treballar a la franja de Projectes per assolir les competències del currículum a partir dels coneixements dels àmbits i la pràctica de les habilitats.

Curs per treballar l'acollida de l'alumnat